FANDOM


ErikaFujita MegumiFukase
Haven't You Heard? I'm Sakamoto: The MovieHayabusaKakuta
KanaKenkenKobayashi Shigeru
Kuronuma AinaMaeda AtsushiMario
MaruyamaMoritaMī-chan
SakamotoSakamoto desu ga? WikiaSera Yūya
TanakaVolumes and ChaptersYagi
YasudaYoshinobu Kubota
File:Communitylogo.pngFile:Erika.(Sakamoto.desu.ga).full.1982151.jpgFile:Example.jpg
File:Fujita.Megumi.full.1982148.jpgFile:Fukase-san.(Sakamoto.desu.ga).full.1982156.jpgFile:Hayabusa.Shou.full.1982154.jpg
File:Kakuta-sensei.(Sakamoto.desu.ga).full.1982160.jpgFile:Kana-chan.(Sakamoto.Desu.Ga).full.1982147.jpgFile:Kenken.(Sakamoto.Desu.Ga).full.1982144.jpg
File:Kobayashi.Shigeru.full.1982159.jpgFile:Kubota.Shigemi.full.1982155.jpgFile:Kubota.Yoshinobu.full.1982141.jpg
File:Kuronuma.Aina.full.1982145.jpgFile:Maeda.Atsushi.full.1982142.jpgFile:Mario.(Sakamoto.Desu.Ga).full.1982143.jpg
File:Maruyama.(Sakamoto.desu.ga).full.1982153.jpgFile:Me sim cute.pngFile:Mii-chan.(Sakamoto.Desu.Ga).full.1982150.jpg
File:Morita.(Sakamoto.desu.ga).full.1982157.jpgFile:Sakamoto-desu-ga-Manga-Vol-2-Cover.jpgFile:Sakamoto-desu-ga-Manga-Vol-3-Cover.jpg
File:Sakamoto.(Sakamoto.desu.ga).full.1982140.jpgFile:Sakamoto.jpgFile:Sakamoto Poster.jpg
File:Sakamoto Special episode.pngFile:Sakamoto desu ga poster from Animage Magazine.jpgFile:Sakamoto desu ga poster from Animedia Magazine.jpg
File:Sakamoto desu ga poster from Animedia Magazine 2.jpgFile:Sakamoto desu ga poster from Animedia Magazine 3.jpgFile:Sakamoto desu ga poster from Animedia Magazine 4.jpg
File:Sakamoto desu ga poster from Animedia Magazine 5.jpgFile:Sakamoto desu ga poster from Newtype.jpgFile:Sakamoto desu ga poster from PASH! Magazine.jpg
File:Sakamoto desu ga poster from PASH! Magazine 2.jpgFile:Sakamoto logo.pngFile:Sera.Yuuya.full.1982146.jpg
File:Tanaka-san.(Sakamoto.desu.ga).full.1982152.jpgFile:Wiki.pngFile:Yagi-san.(Sakamoto.desu.ga).full.1982149.jpg
File:Yasuda.(Sakamoto.desu.ga).full.1982158.jpgFile:Índice.jpgFile:Índice2.jpg