Sakamoto Yoshinobu Kubota Fukase Hayabusa Kuronuma Aina Sera Yūya Haven't You Heard? I'm Sakamoto: The Movie Character Kana Sakamoto Maeda Atsushi Kuronuma Aina Hayabusa Yoshinobu Kubota Maruyama Male Hayabusa Sakamoto Maeda Atsushi Community Recent blog posts